Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Harlingen

Harlingen

49,1%sociaal-cultureel
43,5%ecologisch
47,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,5%
37,0%Politieke participatie47,7%
56,9%Woonomgeving63,6%
48,8%Veiligheid48,0%
50,1%Onderwijs55,6%
29,6%Gezondheid43,6%
56,1%Kunst en cultuur62,1%
37,6%Economische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,5%Maatschappelijke participatieA
47,7%Politieke participatieB
63,6%WoonomgevingC
48,0%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
43,6%GezondheidF
62,1%Kunst en cultuurG
27,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,1%
56,3%Water44,9%
37,8%Afval en grondstoffen35,4%
36,3%Energie44,7%
30,7%Natuur en landschap30,0%
45,9%Hinder en calamiteiten51,1%
54,1%Lucht38,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
60,1%BodemA
44,9%WaterB
35,4%Afval en grondstoffenC
44,7%EnergieD
30,0%Natuur en landschapE
51,1%Hinder en calamiteitenF
38,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,0%
37,1%Arbeid44,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,5%
30,2%Kennis29,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,0%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
50,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,7%KennisE