Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerenveen

Heerenveen

49,2%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
54,0%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,7%
37,0%Politieke participatie60,4%
56,9%Woonomgeving49,5%
48,8%Veiligheid52,7%
50,1%Onderwijs48,2%
29,6%Gezondheid47,6%
56,1%Kunst en cultuur55,5%
37,6%Economische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,7%Maatschappelijke participatieA
60,4%Politieke participatieB
49,5%WoonomgevingC
52,7%VeiligheidD
48,2%OnderwijsE
47,6%GezondheidF
55,5%Kunst en cultuurG
31,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem70,7%
56,3%Water67,1%
37,8%Afval en grondstoffen48,5%
36,3%Energie41,4%
30,7%Natuur en landschap31,7%
45,9%Hinder en calamiteiten67,8%
54,1%Lucht43,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
70,7%BodemA
67,1%WaterB
48,5%Afval en grondstoffenC
41,4%EnergieD
31,7%Natuur en landschapE
67,8%Hinder en calamiteitenF
43,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,5%
37,1%Arbeid56,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,6%
30,2%Kennis50,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,5%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,5%KennisE