Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leeuwarden

Leeuwarden

48,4%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
55,3%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,6%
37,0%Politieke participatie57,9%
56,9%Woonomgeving62,7%
48,8%Veiligheid36,8%
50,1%Onderwijs53,3%
29,6%Gezondheid43,8%
56,1%Kunst en cultuur58,7%
37,6%Economische participatie26,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,6%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
62,7%WoonomgevingC
36,8%VeiligheidD
53,3%OnderwijsE
43,8%GezondheidF
58,7%Kunst en cultuurG
26,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,9%
56,3%Water62,1%
37,8%Afval en grondstoffen34,5%
36,3%Energie45,0%
30,7%Natuur en landschap29,5%
45,9%Hinder en calamiteiten53,5%
54,1%Lucht52,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
48,9%BodemA
62,1%WaterB
34,5%Afval en grondstoffenC
45,0%EnergieD
29,5%Natuur en landschapE
53,5%Hinder en calamiteitenF
52,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,7%
37,1%Arbeid61,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid56,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
30,2%Kennis56,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,7%ConcurrentievermogenA
61,6%ArbeidB
56,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,6%KennisE