Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Opsterland

Opsterland

52,4%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
43,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,8%
37,0%Politieke participatie61,4%
56,9%Woonomgeving54,6%
48,8%Veiligheid60,0%
50,1%Onderwijs49,0%
29,6%Gezondheid55,0%
56,1%Kunst en cultuur32,2%
37,6%Economische participatie52,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,8%Maatschappelijke participatieA
61,4%Politieke participatieB
54,6%WoonomgevingC
60,0%VeiligheidD
49,0%OnderwijsE
55,0%GezondheidF
32,2%Kunst en cultuurG
52,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,7%
56,3%Water71,8%
37,8%Afval en grondstoffen39,9%
36,3%Energie35,1%
30,7%Natuur en landschap36,3%
45,9%Hinder en calamiteiten76,2%
54,1%Lucht44,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,7%BodemA
71,8%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
36,3%Natuur en landschapE
76,2%Hinder en calamiteitenF
44,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,0%
37,1%Arbeid49,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,3%
30,2%Kennis45,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,0%ConcurrentievermogenA
49,1%ArbeidB
33,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,3%KennisE