Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

54,8%sociaal-cultureel
61,5%ecologisch
49,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,1%
37,0%Politieke participatie61,3%
56,9%Woonomgeving59,3%
48,8%Veiligheid55,8%
50,1%Onderwijs69,1%
29,6%Gezondheid53,3%
56,1%Kunst en cultuur35,1%
37,6%Economische participatie51,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,1%Maatschappelijke participatieA
61,3%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
55,8%VeiligheidD
69,1%OnderwijsE
53,3%GezondheidF
35,1%Kunst en cultuurG
51,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem87,2%
56,3%Water62,6%
37,8%Afval en grondstoffen32,0%
36,3%Energie24,3%
30,7%Natuur en landschap88,3%
45,9%Hinder en calamiteiten97,0%
54,1%Lucht38,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
87,2%BodemA
62,6%WaterB
32,0%Afval en grondstoffenC
24,3%EnergieD
88,3%Natuur en landschapE
97,0%Hinder en calamiteitenF
38,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,3%
37,1%Arbeid54,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid59,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
30,2%Kennis28,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,3%ConcurrentievermogenA
54,0%ArbeidB
59,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,6%KennisE