Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Terschelling

Terschelling

53,3%sociaal-cultureel
61,3%ecologisch
44,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,5%
37,0%Politieke participatie53,2%
56,9%Woonomgeving55,8%
48,8%Veiligheid48,9%
50,1%Onderwijs66,7%
29,6%Gezondheid53,6%
56,1%Kunst en cultuur38,8%
37,6%Economische participatie57,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,5%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
55,8%WoonomgevingC
48,9%VeiligheidD
66,7%OnderwijsE
53,6%GezondheidF
38,8%Kunst en cultuurG
57,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem88,3%
56,3%Water69,7%
37,8%Afval en grondstoffen36,3%
36,3%Energie25,4%
30,7%Natuur en landschap83,4%
45,9%Hinder en calamiteiten86,7%
54,1%Lucht39,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
88,3%BodemA
69,7%WaterB
36,3%Afval en grondstoffenC
25,4%EnergieD
83,4%Natuur en landschapE
86,7%Hinder en calamiteitenF
39,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,4%
37,1%Arbeid62,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
30,2%Kennis38,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,4%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
30,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,4%KennisE