Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vlieland

Vlieland

55,2%sociaal-cultureel
60,9%ecologisch
47,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,2%
37,0%Politieke participatie52,2%
56,9%Woonomgeving62,4%
48,8%Veiligheid50,2%
50,1%Onderwijs63,1%
29,6%Gezondheid50,8%
56,1%Kunst en cultuur60,5%
37,6%Economische participatie51,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,2%Maatschappelijke participatieA
52,2%Politieke participatieB
62,4%WoonomgevingC
50,2%VeiligheidD
63,1%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
60,5%Kunst en cultuurG
51,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem89,7%
56,3%Water52,5%
37,8%Afval en grondstoffen35,9%
36,3%Energie24,4%
30,7%Natuur en landschap85,4%
45,9%Hinder en calamiteiten88,6%
54,1%Lucht49,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
89,7%BodemA
52,5%WaterB
35,9%Afval en grondstoffenC
24,4%EnergieD
85,4%Natuur en landschapE
88,6%Hinder en calamiteitenF
49,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,9%
37,1%Arbeid68,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
30,2%Kennis26,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,9%ConcurrentievermogenA
68,9%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,3%KennisE