Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weststellingwerf

Weststellingwerf

49,4%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,8%
37,0%Politieke participatie60,2%
56,9%Woonomgeving57,8%
48,8%Veiligheid53,8%
50,1%Onderwijs50,8%
29,6%Gezondheid39,7%
56,1%Kunst en cultuur33,5%
37,6%Economische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,8%Maatschappelijke participatieA
60,2%Politieke participatieB
57,8%WoonomgevingC
53,8%VeiligheidD
50,8%OnderwijsE
39,7%GezondheidF
33,5%Kunst en cultuurG
51,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem81,9%
56,3%Water66,9%
37,8%Afval en grondstoffen31,2%
36,3%Energie31,5%
30,7%Natuur en landschap30,5%
45,9%Hinder en calamiteiten75,2%
54,1%Lucht41,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
81,9%BodemA
66,9%WaterB
31,2%Afval en grondstoffenC
31,5%EnergieD
30,5%Natuur en landschapE
75,2%Hinder en calamiteitenF
41,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,9%
37,1%Arbeid44,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid39,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
30,2%Kennis42,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,9%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
39,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,7%KennisE