Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Assen

Assen

51,6%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
48,0%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,3%
37,0%Politieke participatie64,7%
56,9%Woonomgeving57,7%
48,8%Veiligheid42,8%
50,1%Onderwijs58,2%
29,6%Gezondheid49,8%
56,1%Kunst en cultuur53,8%
37,6%Economische participatie40,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,3%Maatschappelijke participatieA
64,7%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
42,8%VeiligheidD
58,2%OnderwijsE
49,8%GezondheidF
53,8%Kunst en cultuurG
40,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem47,4%
56,3%Water63,8%
37,8%Afval en grondstoffen52,8%
36,3%Energie49,8%
30,7%Natuur en landschap64,7%
45,9%Hinder en calamiteiten45,8%
54,1%Lucht64,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
47,4%BodemA
63,8%WaterB
52,8%Afval en grondstoffenC
49,8%EnergieD
64,7%Natuur en landschapE
45,8%Hinder en calamiteitenF
64,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,5%
37,1%Arbeid55,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
30,2%Kennis44,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,5%ConcurrentievermogenA
55,2%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,4%KennisE