Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Coevorden

Coevorden

44,0%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
45,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,9%
37,0%Politieke participatie47,8%
56,9%Woonomgeving56,8%
48,8%Veiligheid51,6%
50,1%Onderwijs47,0%
29,6%Gezondheid38,5%
56,1%Kunst en cultuur32,4%
37,6%Economische participatie35,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,9%Maatschappelijke participatieA
47,8%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
51,6%VeiligheidD
47,0%OnderwijsE
38,5%GezondheidF
32,4%Kunst en cultuurG
35,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,8%
56,3%Water71,8%
37,8%Afval en grondstoffen31,8%
36,3%Energie24,7%
30,7%Natuur en landschap29,4%
45,9%Hinder en calamiteiten63,4%
54,1%Lucht37,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,8%BodemA
71,8%WaterB
31,8%Afval en grondstoffenC
24,7%EnergieD
29,4%Natuur en landschapE
63,4%Hinder en calamiteitenF
37,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,1%
37,1%Arbeid40,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,1%
30,2%Kennis26,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,1%ConcurrentievermogenA
40,7%ArbeidB
44,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,8%KennisE