Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Emmen

Emmen

41,1%sociaal-cultureel
44,6%ecologisch
45,0%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie42,4%
37,0%Politieke participatie43,7%
56,9%Woonomgeving57,0%
48,8%Veiligheid44,6%
50,1%Onderwijs44,1%
29,6%Gezondheid32,6%
56,1%Kunst en cultuur27,5%
37,6%Economische participatie37,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
42,4%Maatschappelijke participatieA
43,7%Politieke participatieB
57,0%WoonomgevingC
44,6%VeiligheidD
44,1%OnderwijsE
32,6%GezondheidF
27,5%Kunst en cultuurG
37,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,3%
56,3%Water68,5%
37,8%Afval en grondstoffen34,1%
36,3%Energie29,6%
30,7%Natuur en landschap28,0%
45,9%Hinder en calamiteiten56,6%
54,1%Lucht46,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,3%BodemA
68,5%WaterB
34,1%Afval en grondstoffenC
29,6%EnergieD
28,0%Natuur en landschapE
56,6%Hinder en calamiteitenF
46,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,9%
37,1%Arbeid36,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
30,2%Kennis39,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,9%ConcurrentievermogenA
36,5%ArbeidB
40,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,3%KennisE