Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meppel

Meppel

52,0%sociaal-cultureel
45,5%ecologisch
54,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,8%
37,0%Politieke participatie54,4%
56,9%Woonomgeving68,3%
48,8%Veiligheid54,8%
50,1%Onderwijs57,1%
29,6%Gezondheid42,7%
56,1%Kunst en cultuur47,6%
37,6%Economische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,8%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
68,3%WoonomgevingC
54,8%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
42,7%GezondheidF
47,6%Kunst en cultuurG
45,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,6%
56,3%Water47,7%
37,8%Afval en grondstoffen54,4%
36,3%Energie35,5%
30,7%Natuur en landschap40,5%
45,9%Hinder en calamiteiten50,4%
54,1%Lucht44,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
45,6%BodemA
47,7%WaterB
54,4%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
40,5%Natuur en landschapE
50,4%Hinder en calamiteitenF
44,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,1%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
30,2%Kennis61,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,1%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
52,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,3%KennisE