Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borne

Borne

58,6%sociaal-cultureel
46,9%ecologisch
51,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie64,1%
37,0%Politieke participatie51,0%
56,9%Woonomgeving62,7%
48,8%Veiligheid61,5%
50,1%Onderwijs66,1%
29,6%Gezondheid54,2%
56,1%Kunst en cultuur49,9%
37,6%Economische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
64,1%Maatschappelijke participatieA
51,0%Politieke participatieB
62,7%WoonomgevingC
61,5%VeiligheidD
66,1%OnderwijsE
54,2%GezondheidF
49,9%Kunst en cultuurG
59,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,5%
56,3%Water34,6%
37,8%Afval en grondstoffen49,7%
36,3%Energie43,9%
30,7%Natuur en landschap38,0%
45,9%Hinder en calamiteiten57,3%
54,1%Lucht56,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
48,5%BodemA
34,6%WaterB
49,7%Afval en grondstoffenC
43,9%EnergieD
38,0%Natuur en landschapE
57,3%Hinder en calamiteitenF
56,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,3%
37,1%Arbeid46,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid62,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,3%
30,2%Kennis39,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,3%ConcurrentievermogenA
46,8%ArbeidB
62,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,9%KennisE