Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dalfsen

Dalfsen

56,1%sociaal-cultureel
56,8%ecologisch
53,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,7%
37,0%Politieke participatie55,3%
56,9%Woonomgeving49,4%
48,8%Veiligheid68,2%
50,1%Onderwijs58,6%
29,6%Gezondheid58,1%
56,1%Kunst en cultuur34,7%
37,6%Economische participatie70,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,7%Maatschappelijke participatieA
55,3%Politieke participatieB
49,4%WoonomgevingC
68,2%VeiligheidD
58,6%OnderwijsE
58,1%GezondheidF
34,7%Kunst en cultuurG
70,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,4%
56,3%Water74,3%
37,8%Afval en grondstoffen67,2%
36,3%Energie36,5%
30,7%Natuur en landschap24,8%
45,9%Hinder en calamiteiten83,1%
54,1%Lucht42,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,4%BodemA
74,3%WaterB
67,2%Afval en grondstoffenC
36,5%EnergieD
24,8%Natuur en landschapE
83,1%Hinder en calamiteitenF
42,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,1%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden75,5%
30,2%Kennis39,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,1%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
49,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
75,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,9%KennisE