Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Deventer

Deventer

51,3%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
58,5%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,4%
37,0%Politieke participatie66,1%
56,9%Woonomgeving67,8%
48,8%Veiligheid40,5%
50,1%Onderwijs51,3%
29,6%Gezondheid51,8%
56,1%Kunst en cultuur57,8%
37,6%Economische participatie26,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,4%Maatschappelijke participatieA
66,1%Politieke participatieB
67,8%WoonomgevingC
40,5%VeiligheidD
51,3%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
57,8%Kunst en cultuurG
26,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,5%
56,3%Water66,7%
37,8%Afval en grondstoffen65,9%
36,3%Energie46,0%
30,7%Natuur en landschap47,8%
45,9%Hinder en calamiteiten48,5%
54,1%Lucht49,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,5%BodemA
66,7%WaterB
65,9%Afval en grondstoffenC
46,0%EnergieD
47,8%Natuur en landschapE
48,5%Hinder en calamiteitenF
49,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,3%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid58,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
30,2%Kennis61,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,3%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
58,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,6%KennisE