Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Enschede

Enschede

43,3%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
55,9%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,1%
37,0%Politieke participatie47,3%
56,9%Woonomgeving60,2%
48,8%Veiligheid36,7%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid45,4%
56,1%Kunst en cultuur38,3%
37,6%Economische participatie27,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,1%Maatschappelijke participatieA
47,3%Politieke participatieB
60,2%WoonomgevingC
36,7%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
45,4%GezondheidF
38,3%Kunst en cultuurG
27,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem24,0%
56,3%Water58,6%
37,8%Afval en grondstoffen55,5%
36,3%Energie44,7%
30,7%Natuur en landschap75,0%
45,9%Hinder en calamiteiten52,1%
54,1%Lucht56,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
24,0%BodemA
58,6%WaterB
55,5%Afval en grondstoffenC
44,7%EnergieD
75,0%Natuur en landschapE
52,1%Hinder en calamiteitenF
56,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,5%
37,1%Arbeid55,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid57,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
30,2%Kennis63,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,5%ConcurrentievermogenA
55,8%ArbeidB
57,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,0%KennisE