Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haaksbergen

Haaksbergen

54,8%sociaal-cultureel
53,2%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie62,9%
37,0%Politieke participatie50,7%
56,9%Woonomgeving56,0%
48,8%Veiligheid55,3%
50,1%Onderwijs63,4%
29,6%Gezondheid52,6%
56,1%Kunst en cultuur37,0%
37,6%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
62,9%Maatschappelijke participatieA
50,7%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
55,3%VeiligheidD
63,4%OnderwijsE
52,6%GezondheidF
37,0%Kunst en cultuurG
60,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,5%
56,3%Water57,0%
37,8%Afval en grondstoffen35,6%
36,3%Energie32,8%
30,7%Natuur en landschap65,8%
45,9%Hinder en calamiteiten72,2%
54,1%Lucht44,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,5%BodemA
57,0%WaterB
35,6%Afval en grondstoffenC
32,8%EnergieD
65,8%Natuur en landschapE
72,2%Hinder en calamiteitenF
44,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,0%
37,1%Arbeid47,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
30,2%Kennis45,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,0%ConcurrentievermogenA
47,4%ArbeidB
50,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,7%KennisE