Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hellendoorn

Hellendoorn

56,9%sociaal-cultureel
52,3%ecologisch
52,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie65,8%
37,0%Politieke participatie53,0%
56,9%Woonomgeving56,2%
48,8%Veiligheid68,8%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid51,8%
56,1%Kunst en cultuur39,4%
37,6%Economische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
65,8%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
68,8%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
51,8%GezondheidF
39,4%Kunst en cultuurG
64,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,1%
56,3%Water56,8%
37,8%Afval en grondstoffen42,4%
36,3%Energie24,9%
30,7%Natuur en landschap52,0%
45,9%Hinder en calamiteiten72,1%
54,1%Lucht50,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
67,1%BodemA
56,8%WaterB
42,4%Afval en grondstoffenC
24,9%EnergieD
52,0%Natuur en landschapE
72,1%Hinder en calamiteitenF
50,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,5%
37,1%Arbeid48,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,3%
30,2%Kennis50,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,5%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
51,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,1%KennisE