Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hengelo (O.)

Hengelo (O.)

49,9%sociaal-cultureel
46,9%ecologisch
55,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,7%
37,0%Politieke participatie52,4%
56,9%Woonomgeving61,1%
48,8%Veiligheid39,2%
50,1%Onderwijs57,4%
29,6%Gezondheid49,6%
56,1%Kunst en cultuur47,6%
37,6%Economische participatie38,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,7%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
61,1%WoonomgevingC
39,2%VeiligheidD
57,4%OnderwijsE
49,6%GezondheidF
47,6%Kunst en cultuurG
38,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem37,0%
56,3%Water46,4%
37,8%Afval en grondstoffen55,6%
36,3%Energie34,1%
30,7%Natuur en landschap58,1%
45,9%Hinder en calamiteiten45,4%
54,1%Lucht51,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
37,0%BodemA
46,4%WaterB
55,6%Afval en grondstoffenC
34,1%EnergieD
58,1%Natuur en landschapE
45,4%Hinder en calamiteitenF
51,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,3%
37,1%Arbeid56,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid53,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
30,2%Kennis63,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,3%ConcurrentievermogenA
56,8%ArbeidB
53,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
63,4%KennisE