Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kampen

Kampen

58,7%sociaal-cultureel
53,3%ecologisch
50,1%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,3%
37,0%Politieke participatie60,6%
56,9%Woonomgeving61,7%
48,8%Veiligheid55,8%
50,1%Onderwijs60,7%
29,6%Gezondheid59,7%
56,1%Kunst en cultuur59,6%
37,6%Economische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,3%Maatschappelijke participatieA
60,6%Politieke participatieB
61,7%WoonomgevingC
55,8%VeiligheidD
60,7%OnderwijsE
59,7%GezondheidF
59,6%Kunst en cultuurG
55,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,3%
56,3%Water69,1%
37,8%Afval en grondstoffen60,3%
36,3%Energie36,3%
30,7%Natuur en landschap30,2%
45,9%Hinder en calamiteiten61,3%
54,1%Lucht48,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
67,3%BodemA
69,1%WaterB
60,3%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
30,2%Natuur en landschapE
61,3%Hinder en calamiteitenF
48,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,6%
37,1%Arbeid56,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
30,2%Kennis34,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,6%ConcurrentievermogenA
56,5%ArbeidB
48,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,3%KennisE