Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Losser

Losser

53,6%sociaal-cultureel
59,0%ecologisch
47,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,5%
37,0%Politieke participatie49,2%
56,9%Woonomgeving55,7%
48,8%Veiligheid67,5%
50,1%Onderwijs58,9%
29,6%Gezondheid47,3%
56,1%Kunst en cultuur30,6%
37,6%Economische participatie57,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,5%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
67,5%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
47,3%GezondheidF
30,6%Kunst en cultuurG
57,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,4%
56,3%Water56,4%
37,8%Afval en grondstoffen50,9%
36,3%Energie33,0%
30,7%Natuur en landschap80,5%
45,9%Hinder en calamiteiten75,6%
54,1%Lucht49,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
67,4%BodemA
56,4%WaterB
50,9%Afval en grondstoffenC
33,0%EnergieD
80,5%Natuur en landschapE
75,6%Hinder en calamiteitenF
49,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,1%
37,1%Arbeid42,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,7%
30,2%Kennis43,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,1%ConcurrentievermogenA
42,8%ArbeidB
51,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,6%KennisE