Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldenzaal

Oldenzaal

53,8%sociaal-cultureel
53,3%ecologisch
55,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,1%
37,0%Politieke participatie50,6%
56,9%Woonomgeving60,3%
48,8%Veiligheid58,6%
50,1%Onderwijs58,0%
29,6%Gezondheid55,4%
56,1%Kunst en cultuur41,8%
37,6%Economische participatie49,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,1%Maatschappelijke participatieA
50,6%Politieke participatieB
60,3%WoonomgevingC
58,6%VeiligheidD
58,0%OnderwijsE
55,4%GezondheidF
41,8%Kunst en cultuurG
49,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,0%
56,3%Water29,3%
37,8%Afval en grondstoffen61,2%
36,3%Energie43,0%
30,7%Natuur en landschap77,0%
45,9%Hinder en calamiteiten54,2%
54,1%Lucht62,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,0%BodemA
29,3%WaterB
61,2%Afval en grondstoffenC
43,0%EnergieD
77,0%Natuur en landschapE
54,2%Hinder en calamiteitenF
62,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,6%
37,1%Arbeid52,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid63,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
30,2%Kennis60,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,6%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
63,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,6%KennisE