Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ommen

Ommen

55,1%sociaal-cultureel
57,2%ecologisch
47,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,8%
37,0%Politieke participatie54,6%
56,9%Woonomgeving52,9%
48,8%Veiligheid62,1%
50,1%Onderwijs54,2%
29,6%Gezondheid60,1%
56,1%Kunst en cultuur49,5%
37,6%Economische participatie52,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,8%Maatschappelijke participatieA
54,6%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
62,1%VeiligheidD
54,2%OnderwijsE
60,1%GezondheidF
49,5%Kunst en cultuurG
52,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,8%
56,3%Water67,4%
37,8%Afval en grondstoffen63,7%
36,3%Energie23,9%
30,7%Natuur en landschap61,4%
45,9%Hinder en calamiteiten75,6%
54,1%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
71,8%BodemA
67,4%WaterB
63,7%Afval en grondstoffenC
23,9%EnergieD
61,4%Natuur en landschapE
75,6%Hinder en calamiteitenF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,7%
37,1%Arbeid51,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
30,2%Kennis30,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,7%ConcurrentievermogenA
51,8%ArbeidB
46,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,5%KennisE