Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Raalte

Raalte

55,7%sociaal-cultureel
52,9%ecologisch
51,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,6%
37,0%Politieke participatie63,5%
56,9%Woonomgeving50,0%
48,8%Veiligheid63,1%
50,1%Onderwijs53,5%
29,6%Gezondheid59,1%
56,1%Kunst en cultuur32,1%
37,6%Economische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,6%Maatschappelijke participatieA
63,5%Politieke participatieB
50,0%WoonomgevingC
63,1%VeiligheidD
53,5%OnderwijsE
59,1%GezondheidF
32,1%Kunst en cultuurG
64,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,3%
56,3%Water67,2%
37,8%Afval en grondstoffen63,1%
36,3%Energie35,6%
30,7%Natuur en landschap21,5%
45,9%Hinder en calamiteiten70,7%
54,1%Lucht44,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
68,3%BodemA
67,2%WaterB
63,1%Afval en grondstoffenC
35,6%EnergieD
21,5%Natuur en landschapE
70,7%Hinder en calamiteitenF
44,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,9%
37,1%Arbeid51,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
30,2%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,9%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
50,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE