Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Staphorst

Staphorst

58,7%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
48,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,8%
37,0%Politieke participatie60,0%
56,9%Woonomgeving42,8%
48,8%Veiligheid69,2%
50,1%Onderwijs54,6%
29,6%Gezondheid59,2%
56,1%Kunst en cultuur56,6%
37,6%Economische participatie75,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,8%Maatschappelijke participatieA
60,0%Politieke participatieB
42,8%WoonomgevingC
69,2%VeiligheidD
54,6%OnderwijsE
59,2%GezondheidF
56,6%Kunst en cultuurG
75,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,4%
56,3%Water66,0%
37,8%Afval en grondstoffen61,7%
36,3%Energie31,1%
30,7%Natuur en landschap37,5%
45,9%Hinder en calamiteiten66,4%
54,1%Lucht34,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
72,4%BodemA
66,0%WaterB
61,7%Afval en grondstoffenC
31,1%EnergieD
37,5%Natuur en landschapE
66,4%Hinder en calamiteitenF
34,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,7%
37,1%Arbeid67,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
30,2%Kennis28,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,7%ConcurrentievermogenA
67,5%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,7%KennisE