Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tubbergen

Tubbergen

56,2%sociaal-cultureel
53,2%ecologisch
49,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie64,5%
37,0%Politieke participatie53,6%
56,9%Woonomgeving46,1%
48,8%Veiligheid73,6%
50,1%Onderwijs58,9%
29,6%Gezondheid55,1%
56,1%Kunst en cultuur26,4%
37,6%Economische participatie71,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
64,5%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
46,1%WoonomgevingC
73,6%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
55,1%GezondheidF
26,4%Kunst en cultuurG
71,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,9%
56,3%Water54,1%
37,8%Afval en grondstoffen66,6%
36,3%Energie29,6%
30,7%Natuur en landschap31,5%
45,9%Hinder en calamiteiten81,5%
54,1%Lucht39,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,9%BodemA
54,1%WaterB
66,6%Afval en grondstoffenC
29,6%EnergieD
31,5%Natuur en landschapE
81,5%Hinder en calamiteitenF
39,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,7%
37,1%Arbeid58,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,8%
30,2%Kennis44,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,7%ConcurrentievermogenA
58,9%ArbeidB
50,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,3%KennisE