Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Urk

Urk

60,2%sociaal-cultureel
48,1%ecologisch
56,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,8%
37,0%Politieke participatie66,6%
56,9%Woonomgeving55,5%
48,8%Veiligheid61,4%
50,1%Onderwijs61,7%
29,6%Gezondheid63,9%
56,1%Kunst en cultuur40,9%
37,6%Economische participatie71,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,8%Maatschappelijke participatieA
66,6%Politieke participatieB
55,5%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
61,7%OnderwijsE
63,9%GezondheidF
40,9%Kunst en cultuurG
71,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,3%
56,3%Water67,0%
37,8%Afval en grondstoffen34,5%
36,3%Energie41,9%
30,7%Natuur en landschap24,3%
45,9%Hinder en calamiteiten53,8%
54,1%Lucht65,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,3%BodemA
67,0%WaterB
34,5%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
24,3%Natuur en landschapE
53,8%Hinder en calamiteitenF
65,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen64,3%
37,1%Arbeid73,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid60,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
30,2%Kennis21,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
64,3%ConcurrentievermogenA
73,4%ArbeidB
60,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
21,8%KennisE