Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wierden

Wierden

56,2%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
51,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie62,9%
37,0%Politieke participatie54,9%
56,9%Woonomgeving53,0%
48,8%Veiligheid66,5%
50,1%Onderwijs55,9%
29,6%Gezondheid56,0%
56,1%Kunst en cultuur30,6%
37,6%Economische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
62,9%Maatschappelijke participatieA
54,9%Politieke participatieB
53,0%WoonomgevingC
66,5%VeiligheidD
55,9%OnderwijsE
56,0%GezondheidF
30,6%Kunst en cultuurG
70,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,8%
56,3%Water41,6%
37,8%Afval en grondstoffen52,3%
36,3%Energie31,4%
30,7%Natuur en landschap45,4%
45,9%Hinder en calamiteiten69,4%
54,1%Lucht38,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,8%BodemA
41,6%WaterB
52,3%Afval en grondstoffenC
31,4%EnergieD
45,4%Natuur en landschapE
69,4%Hinder en calamiteitenF
38,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,5%
37,1%Arbeid51,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid53,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
30,2%Kennis38,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,5%ConcurrentievermogenA
51,5%ArbeidB
53,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,6%KennisE