Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwolle

Zwolle

52,2%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
57,8%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,0%
37,0%Politieke participatie64,1%
56,9%Woonomgeving64,2%
48,8%Veiligheid38,8%
50,1%Onderwijs62,3%
29,6%Gezondheid56,1%
56,1%Kunst en cultuur49,7%
37,6%Economische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,0%Maatschappelijke participatieA
64,1%Politieke participatieB
64,2%WoonomgevingC
38,8%VeiligheidD
62,3%OnderwijsE
56,1%GezondheidF
49,7%Kunst en cultuurG
30,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,4%
56,3%Water67,9%
37,8%Afval en grondstoffen40,5%
36,3%Energie54,8%
30,7%Natuur en landschap57,2%
45,9%Hinder en calamiteiten45,7%
54,1%Lucht58,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
49,4%BodemA
67,9%WaterB
40,5%Afval en grondstoffenC
54,8%EnergieD
57,2%Natuur en landschapE
45,7%Hinder en calamiteitenF
58,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,5%
37,1%Arbeid67,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,2%
30,2%Kennis51,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,5%ConcurrentievermogenA
67,1%ArbeidB
51,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,8%KennisE