Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aalten

Aalten

57,1%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,0%
37,0%Politieke participatie50,2%
56,9%Woonomgeving54,3%
48,8%Veiligheid68,4%
50,1%Onderwijs60,2%
29,6%Gezondheid51,9%
56,1%Kunst en cultuur43,5%
37,6%Economische participatie65,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,0%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
54,3%WoonomgevingC
68,4%VeiligheidD
60,2%OnderwijsE
51,9%GezondheidF
43,5%Kunst en cultuurG
65,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,1%
56,3%Water59,2%
37,8%Afval en grondstoffen68,7%
36,3%Energie44,2%
30,7%Natuur en landschap30,5%
45,9%Hinder en calamiteiten73,7%
54,1%Lucht47,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,1%BodemA
59,2%WaterB
68,7%Afval en grondstoffenC
44,2%EnergieD
30,5%Natuur en landschapE
73,7%Hinder en calamiteitenF
47,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,9%
37,1%Arbeid47,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,0%
30,2%Kennis41,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,9%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
50,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,8%KennisE