Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Apeldoorn

Apeldoorn

49,7%sociaal-cultureel
56,7%ecologisch
51,1%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,6%
37,0%Politieke participatie51,1%
56,9%Woonomgeving62,5%
48,8%Veiligheid42,4%
50,1%Onderwijs58,6%
29,6%Gezondheid49,4%
56,1%Kunst en cultuur52,4%
37,6%Economische participatie35,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,6%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
62,5%WoonomgevingC
42,4%VeiligheidD
58,6%OnderwijsE
49,4%GezondheidF
52,4%Kunst en cultuurG
35,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,1%
56,3%Water79,0%
37,8%Afval en grondstoffen58,6%
36,3%Energie40,4%
30,7%Natuur en landschap63,2%
45,9%Hinder en calamiteiten56,6%
54,1%Lucht52,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,1%BodemA
79,0%WaterB
58,6%Afval en grondstoffenC
40,4%EnergieD
63,2%Natuur en landschapE
56,6%Hinder en calamiteitenF
52,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,1%
37,1%Arbeid53,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,8%
30,2%Kennis45,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,1%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
45,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,8%KennisE