Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Arnhem

Arnhem

48,1%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
57,9%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie35,3%
37,0%Politieke participatie63,5%
56,9%Woonomgeving58,1%
48,8%Veiligheid33,4%
50,1%Onderwijs56,4%
29,6%Gezondheid48,1%
56,1%Kunst en cultuur64,2%
37,6%Economische participatie26,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
35,3%Maatschappelijke participatieA
63,5%Politieke participatieB
58,1%WoonomgevingC
33,4%VeiligheidD
56,4%OnderwijsE
48,1%GezondheidF
64,2%Kunst en cultuurG
26,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem29,5%
56,3%Water68,6%
37,8%Afval en grondstoffen31,8%
36,3%Energie48,8%
30,7%Natuur en landschap81,0%
45,9%Hinder en calamiteiten36,0%
54,1%Lucht54,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
29,5%BodemA
68,6%WaterB
31,8%Afval en grondstoffenC
48,8%EnergieD
81,0%Natuur en landschapE
36,0%Hinder en calamiteitenF
54,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,5%
37,1%Arbeid61,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
30,2%Kennis64,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,5%ConcurrentievermogenA
61,8%ArbeidB
46,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
64,9%KennisE