Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Barneveld

Barneveld

52,6%sociaal-cultureel
48,2%ecologisch
53,5%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,7%
37,0%Politieke participatie57,5%
56,9%Woonomgeving50,9%
48,8%Veiligheid56,3%
50,1%Onderwijs47,8%
29,6%Gezondheid60,5%
56,1%Kunst en cultuur37,2%
37,6%Economische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,7%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
50,9%WoonomgevingC
56,3%VeiligheidD
47,8%OnderwijsE
60,5%GezondheidF
37,2%Kunst en cultuurG
58,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,3%
56,3%Water59,3%
37,8%Afval en grondstoffen44,3%
36,3%Energie39,2%
30,7%Natuur en landschap45,6%
45,9%Hinder en calamiteiten63,4%
54,1%Lucht35,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,3%BodemA
59,3%WaterB
44,3%Afval en grondstoffenC
39,2%EnergieD
45,6%Natuur en landschapE
63,4%Hinder en calamiteitenF
35,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,9%
37,1%Arbeid67,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
30,2%Kennis47,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,9%ConcurrentievermogenA
67,3%ArbeidB
50,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,5%KennisE