Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beuningen

Beuningen

54,1%sociaal-cultureel
49,9%ecologisch
49,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,1%
37,0%Politieke participatie54,9%
56,9%Woonomgeving60,9%
48,8%Veiligheid57,3%
50,1%Onderwijs53,6%
29,6%Gezondheid51,9%
56,1%Kunst en cultuur43,1%
37,6%Economische participatie56,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,1%Maatschappelijke participatieA
54,9%Politieke participatieB
60,9%WoonomgevingC
57,3%VeiligheidD
53,6%OnderwijsE
51,9%GezondheidF
43,1%Kunst en cultuurG
56,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,1%
56,3%Water48,6%
37,8%Afval en grondstoffen69,3%
36,3%Energie29,4%
30,7%Natuur en landschap49,7%
45,9%Hinder en calamiteiten61,3%
54,1%Lucht39,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,1%BodemA
48,6%WaterB
69,3%Afval en grondstoffenC
29,4%EnergieD
49,7%Natuur en landschapE
61,3%Hinder en calamiteitenF
39,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,6%
37,1%Arbeid51,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
30,2%Kennis50,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,6%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
38,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,1%KennisE