Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brummen

Brummen

51,3%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
49,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,7%
37,0%Politieke participatie48,2%
56,9%Woonomgeving56,9%
48,8%Veiligheid59,4%
50,1%Onderwijs54,8%
29,6%Gezondheid51,0%
56,1%Kunst en cultuur34,0%
37,6%Economische participatie48,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,7%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
56,9%WoonomgevingC
59,4%VeiligheidD
54,8%OnderwijsE
51,0%GezondheidF
34,0%Kunst en cultuurG
48,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,2%
56,3%Water59,6%
37,8%Afval en grondstoffen65,7%
36,3%Energie22,2%
30,7%Natuur en landschap68,3%
45,9%Hinder en calamiteiten74,3%
54,1%Lucht38,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,2%BodemA
59,6%WaterB
65,7%Afval en grondstoffenC
22,2%EnergieD
68,3%Natuur en landschapE
74,3%Hinder en calamiteitenF
38,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,4%
37,1%Arbeid43,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid57,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
30,2%Kennis48,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,4%ConcurrentievermogenA
43,4%ArbeidB
57,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,6%KennisE