Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Buren

Buren

52,5%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
45,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,2%
37,0%Politieke participatie53,0%
56,9%Woonomgeving42,7%
48,8%Veiligheid60,1%
50,1%Onderwijs56,1%
29,6%Gezondheid47,4%
56,1%Kunst en cultuur57,3%
37,6%Economische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,2%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
42,7%WoonomgevingC
60,1%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
47,4%GezondheidF
57,3%Kunst en cultuurG
57,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,5%
56,3%Water77,9%
37,8%Afval en grondstoffen50,4%
36,3%Energie35,0%
30,7%Natuur en landschap32,3%
45,9%Hinder en calamiteiten75,8%
54,1%Lucht41,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
76,5%BodemA
77,9%WaterB
50,4%Afval en grondstoffenC
35,0%EnergieD
32,3%Natuur en landschapE
75,8%Hinder en calamiteitenF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,6%
37,1%Arbeid51,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
30,2%Kennis33,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,6%ConcurrentievermogenA
51,3%ArbeidB
33,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,2%KennisE