Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Culemborg

Culemborg

54,9%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
53,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,1%
37,0%Politieke participatie53,2%
56,9%Woonomgeving57,2%
48,8%Veiligheid48,2%
50,1%Onderwijs60,9%
29,6%Gezondheid58,1%
56,1%Kunst en cultuur71,9%
37,6%Economische participatie42,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,1%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
57,2%WoonomgevingC
48,2%VeiligheidD
60,9%OnderwijsE
58,1%GezondheidF
71,9%Kunst en cultuurG
42,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,8%
56,3%Water52,6%
37,8%Afval en grondstoffen54,8%
36,3%Energie55,3%
30,7%Natuur en landschap47,8%
45,9%Hinder en calamiteiten52,7%
54,1%Lucht61,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,8%BodemA
52,6%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
55,3%EnergieD
47,8%Natuur en landschapE
52,7%Hinder en calamiteitenF
61,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,7%
37,1%Arbeid54,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid54,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
30,2%Kennis49,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,7%ConcurrentievermogenA
54,7%ArbeidB
54,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,1%KennisE