Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Doesburg

Doesburg

51,9%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
41,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,4%
37,0%Politieke participatie55,8%
56,9%Woonomgeving65,2%
48,8%Veiligheid47,8%
50,1%Onderwijs52,9%
29,6%Gezondheid37,1%
56,1%Kunst en cultuur66,8%
37,6%Economische participatie38,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,4%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
65,2%WoonomgevingC
47,8%VeiligheidD
52,9%OnderwijsE
37,1%GezondheidF
66,8%Kunst en cultuurG
38,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,1%
56,3%Water46,4%
37,8%Afval en grondstoffen57,9%
36,3%Energie37,5%
30,7%Natuur en landschap53,6%
45,9%Hinder en calamiteiten56,9%
54,1%Lucht64,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,1%BodemA
46,4%WaterB
57,9%Afval en grondstoffenC
37,5%EnergieD
53,6%Natuur en landschapE
56,9%Hinder en calamiteitenF
64,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,0%
37,1%Arbeid33,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,6%
30,2%Kennis35,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,0%ConcurrentievermogenA
33,9%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,5%KennisE