Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Druten

Druten

53,5%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
44,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,6%
37,0%Politieke participatie57,3%
56,9%Woonomgeving62,5%
48,8%Veiligheid62,7%
50,1%Onderwijs52,3%
29,6%Gezondheid50,0%
56,1%Kunst en cultuur30,3%
37,6%Economische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,6%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
62,5%WoonomgevingC
62,7%VeiligheidD
52,3%OnderwijsE
50,0%GezondheidF
30,3%Kunst en cultuurG
59,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,4%
56,3%Water48,1%
37,8%Afval en grondstoffen72,4%
36,3%Energie35,1%
30,7%Natuur en landschap35,6%
45,9%Hinder en calamiteiten62,6%
54,1%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,4%BodemA
48,1%WaterB
72,4%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
35,6%Natuur en landschapE
62,6%Hinder en calamiteitenF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,5%
37,1%Arbeid52,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid25,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
30,2%Kennis32,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,5%ConcurrentievermogenA
52,4%ArbeidB
25,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,4%KennisE