Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Duiven

Duiven

51,8%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
48,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie49,3%
37,0%Politieke participatie54,4%
56,9%Woonomgeving56,9%
48,8%Veiligheid64,0%
50,1%Onderwijs59,0%
29,6%Gezondheid50,0%
56,1%Kunst en cultuur25,2%
37,6%Economische participatie55,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
49,3%Maatschappelijke participatieA
54,4%Politieke participatieB
56,9%WoonomgevingC
64,0%VeiligheidD
59,0%OnderwijsE
50,0%GezondheidF
25,2%Kunst en cultuurG
55,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,3%
56,3%Water76,9%
37,8%Afval en grondstoffen57,2%
36,3%Energie60,2%
30,7%Natuur en landschap39,3%
45,9%Hinder en calamiteiten54,8%
54,1%Lucht43,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,3%BodemA
76,9%WaterB
57,2%Afval en grondstoffenC
60,2%EnergieD
39,3%Natuur en landschapE
54,8%Hinder en calamiteitenF
43,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,8%
37,1%Arbeid62,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid33,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,7%
30,2%Kennis50,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,8%ConcurrentievermogenA
62,9%ArbeidB
33,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,4%KennisE