Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ede

Ede

52,1%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
53,5%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,4%
37,0%Politieke participatie51,0%
56,9%Woonomgeving63,6%
48,8%Veiligheid50,0%
50,1%Onderwijs55,8%
29,6%Gezondheid55,6%
56,1%Kunst en cultuur43,2%
37,6%Economische participatie47,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,4%Maatschappelijke participatieA
51,0%Politieke participatieB
63,6%WoonomgevingC
50,0%VeiligheidD
55,8%OnderwijsE
55,6%GezondheidF
43,2%Kunst en cultuurG
47,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,6%
56,3%Water55,4%
37,8%Afval en grondstoffen45,5%
36,3%Energie41,7%
30,7%Natuur en landschap65,5%
45,9%Hinder en calamiteiten66,4%
54,1%Lucht38,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,6%BodemA
55,4%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
41,7%EnergieD
65,5%Natuur en landschapE
66,4%Hinder en calamiteitenF
38,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,0%
37,1%Arbeid59,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,2%
30,2%Kennis62,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,0%ConcurrentievermogenA
59,5%ArbeidB
48,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,6%KennisE