Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Elburg

Elburg

58,3%sociaal-cultureel
53,9%ecologisch
48,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,7%
37,0%Politieke participatie64,3%
56,9%Woonomgeving60,3%
48,8%Veiligheid60,2%
50,1%Onderwijs55,6%
29,6%Gezondheid50,8%
56,1%Kunst en cultuur52,6%
37,6%Economische participatie67,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,7%Maatschappelijke participatieA
64,3%Politieke participatieB
60,3%WoonomgevingC
60,2%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
52,6%Kunst en cultuurG
67,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,7%
56,3%Water64,7%
37,8%Afval en grondstoffen35,0%
36,3%Energie39,7%
30,7%Natuur en landschap56,9%
45,9%Hinder en calamiteiten67,6%
54,1%Lucht49,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,7%BodemA
64,7%WaterB
35,0%Afval en grondstoffenC
39,7%EnergieD
56,9%Natuur en landschapE
67,6%Hinder en calamiteitenF
49,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,1%
37,1%Arbeid52,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,7%
30,2%Kennis27,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,1%ConcurrentievermogenA
52,5%ArbeidB
49,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,1%KennisE