Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Epe

Epe

53,2%sociaal-cultureel
55,8%ecologisch
45,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,3%
37,0%Politieke participatie61,0%
56,9%Woonomgeving59,6%
48,8%Veiligheid57,8%
50,1%Onderwijs48,5%
29,6%Gezondheid51,0%
56,1%Kunst en cultuur42,5%
37,6%Economische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,3%Maatschappelijke participatieA
61,0%Politieke participatieB
59,6%WoonomgevingC
57,8%VeiligheidD
48,5%OnderwijsE
51,0%GezondheidF
42,5%Kunst en cultuurG
50,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,7%
56,3%Water74,1%
37,8%Afval en grondstoffen45,8%
36,3%Energie28,3%
30,7%Natuur en landschap59,9%
45,9%Hinder en calamiteiten78,7%
54,1%Lucht41,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,7%BodemA
74,1%WaterB
45,8%Afval en grondstoffenC
28,3%EnergieD
59,9%Natuur en landschapE
78,7%Hinder en calamiteitenF
41,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,0%
37,1%Arbeid43,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid32,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
30,2%Kennis42,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,0%ConcurrentievermogenA
43,7%ArbeidB
32,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,7%KennisE