Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ermelo

Ermelo

55,7%sociaal-cultureel
56,5%ecologisch
50,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,2%
37,0%Politieke participatie63,0%
56,9%Woonomgeving58,6%
48,8%Veiligheid48,1%
50,1%Onderwijs58,1%
29,6%Gezondheid52,4%
56,1%Kunst en cultuur59,6%
37,6%Economische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,2%Maatschappelijke participatieA
63,0%Politieke participatieB
58,6%WoonomgevingC
48,1%VeiligheidD
58,1%OnderwijsE
52,4%GezondheidF
59,6%Kunst en cultuurG
51,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,0%
56,3%Water63,1%
37,8%Afval en grondstoffen55,5%
36,3%Energie31,4%
30,7%Natuur en landschap64,6%
45,9%Hinder en calamiteiten73,0%
54,1%Lucht45,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,0%BodemA
63,1%WaterB
55,5%Afval en grondstoffenC
31,4%EnergieD
64,6%Natuur en landschapE
73,0%Hinder en calamiteitenF
45,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,4%
37,1%Arbeid51,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
30,2%Kennis37,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,4%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
50,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,4%KennisE