Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Harderwijk

Harderwijk

55,6%sociaal-cultureel
46,8%ecologisch
53,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,0%
37,0%Politieke participatie61,6%
56,9%Woonomgeving69,8%
48,8%Veiligheid47,3%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid54,0%
56,1%Kunst en cultuur56,3%
37,6%Economische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,0%Maatschappelijke participatieA
61,6%Politieke participatieB
69,8%WoonomgevingC
47,3%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
54,0%GezondheidF
56,3%Kunst en cultuurG
50,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,0%
56,3%Water47,0%
37,8%Afval en grondstoffen37,2%
36,3%Energie45,3%
30,7%Natuur en landschap50,3%
45,9%Hinder en calamiteiten43,6%
54,1%Lucht58,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,0%BodemA
47,0%WaterB
37,2%Afval en grondstoffenC
45,3%EnergieD
50,3%Natuur en landschapE
43,6%Hinder en calamiteitenF
58,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,8%
37,1%Arbeid54,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid55,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,3%
30,2%Kennis44,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,8%ConcurrentievermogenA
54,8%ArbeidB
55,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,1%KennisE