Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hattem

Hattem

58,6%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
46,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,3%
37,0%Politieke participatie64,3%
56,9%Woonomgeving59,2%
48,8%Veiligheid62,2%
50,1%Onderwijs53,3%
29,6%Gezondheid55,8%
56,1%Kunst en cultuur60,3%
37,6%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,3%Maatschappelijke participatieA
64,3%Politieke participatieB
59,2%WoonomgevingC
62,2%VeiligheidD
53,3%OnderwijsE
55,8%GezondheidF
60,3%Kunst en cultuurG
57,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,8%
56,3%Water50,9%
37,8%Afval en grondstoffen65,9%
36,3%Energie30,4%
30,7%Natuur en landschap68,4%
45,9%Hinder en calamiteiten57,8%
54,1%Lucht37,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,8%BodemA
50,9%WaterB
65,9%Afval en grondstoffenC
30,4%EnergieD
68,4%Natuur en landschapE
57,8%Hinder en calamiteitenF
37,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,5%
37,1%Arbeid47,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
30,2%Kennis35,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,5%ConcurrentievermogenA
47,2%ArbeidB
46,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,2%KennisE