Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerde

Heerde

56,1%sociaal-cultureel
56,6%ecologisch
48,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,7%
37,0%Politieke participatie61,7%
56,9%Woonomgeving56,0%
48,8%Veiligheid61,5%
50,1%Onderwijs51,3%
29,6%Gezondheid53,0%
56,1%Kunst en cultuur39,7%
37,6%Economische participatie69,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,7%Maatschappelijke participatieA
61,7%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
61,5%VeiligheidD
51,3%OnderwijsE
53,0%GezondheidF
39,7%Kunst en cultuurG
69,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem73,5%
56,3%Water65,5%
37,8%Afval en grondstoffen55,4%
36,3%Energie33,2%
30,7%Natuur en landschap58,2%
45,9%Hinder en calamiteiten73,2%
54,1%Lucht37,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
73,5%BodemA
65,5%WaterB
55,4%Afval en grondstoffenC
33,2%EnergieD
58,2%Natuur en landschapE
73,2%Hinder en calamiteitenF
37,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,9%
37,1%Arbeid47,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,2%
30,2%Kennis40,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,9%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
37,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,4%KennisE