Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heumen

Heumen

55,0%sociaal-cultureel
58,4%ecologisch
51,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,1%
37,0%Politieke participatie59,4%
56,9%Woonomgeving53,1%
48,8%Veiligheid53,9%
50,1%Onderwijs60,7%
29,6%Gezondheid56,5%
56,1%Kunst en cultuur43,7%
37,6%Economische participatie52,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,1%Maatschappelijke participatieA
59,4%Politieke participatieB
53,1%WoonomgevingC
53,9%VeiligheidD
60,7%OnderwijsE
56,5%GezondheidF
43,7%Kunst en cultuurG
52,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,2%
56,3%Water63,4%
37,8%Afval en grondstoffen67,3%
36,3%Energie40,9%
30,7%Natuur en landschap78,4%
45,9%Hinder en calamiteiten61,4%
54,1%Lucht39,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,2%BodemA
63,4%WaterB
67,3%Afval en grondstoffenC
40,9%EnergieD
78,4%Natuur en landschapE
61,4%Hinder en calamiteitenF
39,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,1%
37,1%Arbeid48,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,3%
30,2%Kennis48,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,1%ConcurrentievermogenA
48,1%ArbeidB
51,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,4%KennisE