Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lochem

Lochem

54,0%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
50,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,6%
37,0%Politieke participatie52,7%
56,9%Woonomgeving51,7%
48,8%Veiligheid62,4%
50,1%Onderwijs51,8%
29,6%Gezondheid54,5%
56,1%Kunst en cultuur47,7%
37,6%Economische participatie49,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,6%Maatschappelijke participatieA
52,7%Politieke participatieB
51,7%WoonomgevingC
62,4%VeiligheidD
51,8%OnderwijsE
54,5%GezondheidF
47,7%Kunst en cultuurG
49,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,2%
56,3%Water75,3%
37,8%Afval en grondstoffen64,5%
36,3%Energie21,0%
30,7%Natuur en landschap50,0%
45,9%Hinder en calamiteiten81,2%
54,1%Lucht37,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,2%BodemA
75,3%WaterB
64,5%Afval en grondstoffenC
21,0%EnergieD
50,0%Natuur en landschapE
81,2%Hinder en calamiteitenF
37,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen46,0%
37,1%Arbeid45,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid52,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
30,2%Kennis46,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
46,0%ConcurrentievermogenA
45,0%ArbeidB
52,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,6%KennisE