Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maasdriel

Maasdriel

49,6%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
46,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,6%
37,0%Politieke participatie53,5%
56,9%Woonomgeving41,8%
48,8%Veiligheid51,6%
50,1%Onderwijs50,4%
29,6%Gezondheid52,5%
56,1%Kunst en cultuur45,8%
37,6%Economische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,6%Maatschappelijke participatieA
53,5%Politieke participatieB
41,8%WoonomgevingC
51,6%VeiligheidD
50,4%OnderwijsE
52,5%GezondheidF
45,8%Kunst en cultuurG
54,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,7%
56,3%Water59,3%
37,8%Afval en grondstoffen54,7%
36,3%Energie23,1%
30,7%Natuur en landschap40,1%
45,9%Hinder en calamiteiten57,1%
54,1%Lucht31,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,7%BodemA
59,3%WaterB
54,7%Afval en grondstoffenC
23,1%EnergieD
40,1%Natuur en landschapE
57,1%Hinder en calamiteitenF
31,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,4%
37,1%Arbeid54,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,7%
30,2%Kennis32,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,4%ConcurrentievermogenA
54,3%ArbeidB
41,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,6%KennisE